EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
49752BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Uždaviniai ir funkcijos:

Surenka užsakymus, pakuoja ir perduoda vežėjams siuntas:

Surenka iš sandėlio produktus ir atlieka pirminį pakavimą.

Nustato pakavimo medžiagų poreikį įr suveda duomenis į verslo apskaitos programą Navision.

Atlieka surinkto užsakymo arba supakuotos siuntos patikrinimą ir užpildo patikros lapą.

Supakuoja vidines dėžutes į transportines dėžes, jas tinkamai pažymi.

Pasirašo važtaraštį, siuntą perduoda vežėjui, padeda pakrauti.

Priima ir sandėliuoja pakavimo medžiagas:

Iškrauna, suskaičiuoja, priima į sandėlį, pasirašo dokumentus.

Vykdo pakavimo medžiagų apskaitą sandėlyje.

Priima ir sandėliuoja reklaminius gaminius, surenka užsakymus:

Iškrauna, suskaičiuoja, priima į sandėlį, pasirašo dokumentus.

Surenka užsakytus reklaminius gaminius, atlieka pirminį pakavimą.

Pristato reklamos gaminius pagal vietinius užsakymus įmonės viduje.

Vykdo reklaminių medžiagų apskaitą sandėlyje.

Tinkamai ir laiku pildo pateiktą dokumentaciją. Laiku ir tiksliai užpildo darbų vykdymo lentą, pateikia priežastis dėl užduočių neįvykdymo kasdieniuose atsiskaitomumo susirinkimuose. Tinkamai ir laiku įveda darbinius duomenis į Navision.Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search