EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
49108BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Uždaviniai ir funkcijos:

1. Peržiūri gautus klientų nusiskundimus (dėl įrangos: PGR ir sekoskaitos aparatai, genetiniai analizatoriai ir pan.) tam skirtose valdymo sistemose:

  • Filtruoja nusiskundimus iš duomenų bazių;
  • Registruoja klientų nusiskundimus į globaliai valdomą registracijos žurnalą;
  • Atlieka kiekvieno atvejo pirminę analizę;
  • Kontaktuoja su nusiskundimą užregistravusiu darbuotoju ir gamybos padalinio QA atstovais;
  • Atliekant poveikio įvertinimą sprendžia tolimesnę proceso eigą.
2. Numatytais terminais atlieka apibendrintą klientų nusiskundimų duomenų analizę:
  • Rengia ataskaitas, identifikuoja tendencijas, teikia prognozes ir įžvalgas;
  • Pristato analizes gamybos padalinio darbuotojams.
  • Peržiūri ir atnaujina susijusio proceso dokumentus.
  • Atlieka globalių ar specifinių Bendrovės padalinių dokumentų rutininius atnaujinimus ir pakeitimus pagal paskyrimą.
  • Dalyvauja Kokybės paslaugų grupės procesų tobulinimo ir kitose veiklose.


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search