EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
49646BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Uždaviniai ir funkcijos:

  • Derindamas savo veiklą su aukštesnių grandžių Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centro (toliau tekste – MTEPC) specialistais, dalyvauja kuriant ir vystant naujus produktus ir naujas technologijas:
  • Gilina bendrojo pobūdžio teorines mokslines žinias ir naudoja su veikla susijusią laboratorinę įrangą.
  • Padeda ruošti paraiškas, skirtas užsakyti reagentus bei kitas reikalingas darbo priemones.
  • Veda tikslų ir detalų laboratorinį žurnalą.
  • Supranta MTEPC ir Bendrovės viziją ir misiją.
  • Užtikrina darbo metu sužinotos informacijos konfidencialumą.


Kvalifikaciniai reikalavimai:

Baziniai reikalavimai pareigybei:

  • Aukštasis universitetinis chemijos / biochemijos / molekulinės biologijos / genetikos/ bioinžinerijos mokslų išsilavinimas (bakalauras / magistras).
  • Anglų kalba.
  • Kompiuterinis raštingumas (MS Office).

Žinios ir darbo patirtis, įgūdžiai, asmeninės savybės:

  • Pagrindinių molekulinės / ląstelės biologijos / imunologijos metodų išmanymas.
  • Gebėjimas naudotis laboratorine įranga ir atlikti laboratorines procedūras.
  • Gebėjimas ieškoti metodų ir patentų mokslinėje literatūroje ir suprasti duomenis bei išvadas.
  • Efektyvios komunikacijos įgūdžiai neformalių diskusijų su kolegomis ir vadovu metu.
  • Sugebėjimas planuoti darbą ir analizuoti rezultatus.
  • Dokumentavimo principų išmanymas.Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search