EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
48713BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Darbo pobūdis:

  • Koordinuoja keitimų kontrolės proceso eigą.
  • Koordinuoja klientų informavimo apie gaminamų produktų pakeitimus procesą.
  • Užtikrina ir atsako už tinkamą procedūrinės, projektinės ir klientus pasiekiančios dokumentacijos rengimą, pildymą ir kontrolę.
  • Dalyvauja Naujų Produktų Vystymo projektuose ir atlieka pagal metodiką rolei priklausančias funkcijas.


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search