EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
51082BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Darbo pobūdis:

 • Koordinuoja ir užtikrina klientų nusiskundimų įrašų peržiūrą.
 • Užtikrina laiku atliekamą klientų nusiskundimų proceso nagrinėjimo eigą.
 • Koordinuoja nusiskundimų nagrinėjimo eigą.
 • Užtikrina laiku atliekamą išsamią nusiskundimų analizę.
 • Užsako produktų kokybės tikrinimo testus.
 • Analizuoja, aprašo testų rezultatus ir pateikia išvadas.
 • Koordinuoja ir užtikrina neatitiktinių produktų pardavimų sustabdymą ir klientų informavimą.
 • Ruošia periodines klientų nusiskundimų ataskaitas.

Baziniai reikalavimai pareigybei:

 • Aukštasis universitetinis biologijos/chemijos/biochemijos išsilavinimas.
 • Anglų kalba
 • Kompiuterinis raštingumas (MS Office).

Žinios ir darbo patirtis, įgūdžiai:

 • Kokybės testams naudojamų metodų išmanymas.
 • Produktų savybių žinojimas.
 • GGP (Geros gamybos praktikos) sistemos reikalavimų žinojimas ir įgūdžiai.
 • Kokybės vadybos sistemų standartų reikalavimų žinojimas.
 • „LST EN ISO 13485:2005 „Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai“ standarto reikalavimų žinojimas.
 • Darbo ir elgesio kontroliuojamoje aplinkoje žinojimas.
 • Dokumentavimo principų išmanymas.


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search