EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
51733BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description
 • Atlieka paruošiamuosius etiketavimo darbus:
 • Spausdina etiketes, lipdukus.
 • Paruošia etiketes, lipdukus automatiniam ir rankiniam etiketavimui.
 • Pasiruošia tinkamus mėgintuvėlius automatiniam ir rankiniam etiketavimui.
 • Atlieka ir užtikrina kokybišką automatinį ir rankinį etiketavimą:
 • Paruošia darbui naudojamus prietaisus, užtikrina tvarkingą jų naudojimą; palaiko .
 • Perduoda etiketuotus ir neetiketuotus mėgintuvėlius Produktų fasavimo padalinio darbuotojams.
 • Nedelsiant informuoja vadovą, įgaliotą asmenį bei Technikos grupės darbuotojus apie prietaisų gedimus.
 • Tinkamai ir laiku pildo dokumentaciją:
 • Pildo padalinyje naudojamus gamybos žurnalus.
 • Registruoja etiketavimo, etikečių spausdinimo darbus elektroninėje laikmenoje.
 • Tvarkingai, nuosekliai pildo fasavimo protokolus.
 • Atlieka kitus darbus:
 • Palaiko 5S mėgintuvelių sandėlyje.
 • Informuoja padalinio vadovą, įgaliotą asmenį apie etikečių, lipdukų, mėgintuvėlių, buteliukų likučius.


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search