EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
52389BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Komplektuoja, kontroliuoja komplektavimo tikslumą, registruoja sukomplektuotą produktą verslo apskaitos programoje (Navision) ar/ir komplektavimo protokoluose:

Dalyvauja skirstant užduotis ir atlieka paruošiamuosius ir komplektavimo darbus.

Priima sandėliuoti, užtikrina reikiamą sandėliavimo režimą ir registruoja fasavimo ruošinius.

Identifikuoja neatitiktinius produktus ar procesus ir registruoja juos. Periodiškai arba užfiksuotų neatitikimų atveju atlieka sandėlio apskaitą ir/ar inventorizaciją. Tinkamai ir laiku pildo komplektavimo protokolus. Tinkamai ir laiku įveda duomenis į verslo apskaitos programą (Navision). Užtikrina darbo metu sužinotos informacijos konfidencialumą. Nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie visas nestandartines situacijas, susijusias su tiesioginėmis funkcijomis. Teikia pasiūlymus, susijusius su vykdomų funkcijų bei padalinio veiklos tobulinimu. Vykdo Bendrovės darbo tvarkos taisyklėse, procedūrose ir kt. vidaus dokumentuose numatytus reikalavimus, Bendrovės generalinio direktoriaus ir tiesioginių vadovų raštiškus bei žodinius nurodymus. Negalėdamas įvykdyti nurodymų, nedelsdamas apie tai praneša vadovams.Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search