EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
52391BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Darbo pobūdis:

  • Analizuoja ir užtikrina pakankamą priskirtos produktų grupės rezervą:
  • Naudojamų kompiuterinių programų pagalba priima sprendimus dėl sandėlio papildymo.
  • Užsako trūkstamus produktus iš Produktų fasavimo padalinio.
  • Inicijuoja komplektavimo ar perkomplektavimo darbus.
  • Priima fasavimo ruošinius ir registruoja juos sandėliuoti.
  • Derina veiksmus tarp Produktų fasavimo padalinio (toliau tekste - PFP) ir Produktų komplektavimo padalinio (toliau tekste - PKP) darbuotojo kurjerio, pristatančio iš PFP fasavimo ruošinius.
  • Priima ruošinius sandėliuoti, užtikrina reikiamą sandėliavimo režimą ir registruoja fasavimo ruošinius.
  • Organizuoja komplektavimo procesą, kontroliuoja komplektavimo tikslumą ir registravimą ir registruoja sukomplektuotus produktus Navision programoje ar/ir komplektavimo protokoluose:
  • Organizuoja ir atlieka paruošiamuosius ir komplektavimo darbus, kontroliuoja jų kokybę.Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search