EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
53224BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Rengia ir valdo Kokybės vadybos sistemos (toliau tekste – KVS) ir Aplinkosaugos vadybos sistemos (toliau tekste - AVS) dokumentaciją:

  • Spausdina ir pateikia paruoštą dokumentaciją vartotojui.
  • Dalyvauja projektinėje veikloje, dokumentacijos rengimo klausimais
  • Dalyvauja rengiant ir derinant KVS dokumentus ir juos keičiant.
  • Prižiūri, kaip laikomasi nustatytų dokumentų ir įrašų rengimo, keitimo ir derinimo taisyklių. Apie pastebėtus neatitikimus informuoja dokumentų rengėjus bei DVG vadovą.
  • Atlieka vadovo pavestas užduotis, susijusias su Kokybės vadybos sistemos (toliau KVS) dokumentų ruošimu (procedūros, technologinės kortelės, techninės sąlygos, instrukcijos ir kt.).
  • Pagal kompetenciją teikia informaciją interesantams apie dokumentacijos valdymo sistemą.
  • Teikia DVG vadovui pasiūlymus dėl dokumentacijos ir įrašų valdymo sistemos tobulinimo.


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search