EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
53891BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description


Uždaviniai ir funkcijos:

1. Atlieka biomasių auginimo įrangos paruošimą ir priežiūrą:
1.1. Prižiūri fermentatorius ir atlieka smulkų remontą (kalibruoja matavimo prietaisus prieš pradedant darbus, užtikrina sandarumą ir sterilumą).
1.2. Sanitarizuoja ir sterilizuoja fermentatorių ir terpės ruošimo talpas.
1.3. Ruošia, tikrina, keičia papildomą fermentatorių įrangą, prijungia aseptinėmis sąlygomis.
2. Augina biomases:
2.1. Supila pagrindines terpes ir papildomus terpės komponentus.
2.2. Užsėja fermentatorius.
2.3. Ima mėginius sterilumo kontrolei.
2.4. Prižiūri techninę fermentacijos proceso dalį.
2.5. Prižiūri, kad fermentacijos stadijos būtų tinkamai pažymėtos (užtikrina savalaikį etikečių keitimą).
2.6. Prižiūri kultūrinio skysčio aušinimo sistemą.
2.7. Prižiūri ultracentrifūgas, atlieka smulkų remontą, centrifūguoja ir kontroliuoja centrifūgavimo efektyvumą.
2.8. Surenka biomases ir nustato sausos biomasės kiekius.
2.9. Padeda biomases saugoti.
3. Prižiūri kultūrinio skysčio nukenksminimo sistemą ir dezinfekuoja patalpas.
4. Tinkamai ir laiku pildo dokumentaciją:

5. Ruošia terpes fermentatoriams.Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search