EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
43521BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Main tasks:

 • Designs and performs research and development program with supervision.
 • Continuously improves basic knowledge and skills. Demonstrates high skills in all relevant laboratory procedures and use of equipment.
 • Mentors less experienced staff.
 • Contributes ideas for new products.

Requirements:

 • Master's degree in Life Science (molecular biology, genetics, biochemistry or similar).
 • Technical skills: solid background in standard techniques of molecular biology and cell biology (e.g. PCR /qPCR analyses, in vitro transcription / translation, gene expression / analysis, mammalian cell culture, etc.).
 • Good command of English language.

Darbo pobūdis:

 • Dalyvauja kuriant ir vystant naujus produktus ir naujas technologijas
 • Nuolatos gilina dalykines žinias ir įgūdžius. Rodo meistriškumą naudojantis atitinkamais laboratoriniais metodais ir aparatūra.
 • Apmoko mažiau patyrusius darbuotojus.
 • Teikia idėjas naujų produktų kūrimui.

Reikalavimai:

 • Magistro laipsnis Gyvybės mokslų srityje (molekulinė biologija, genetika, biochemija ar pan.)
 • Techniniai gebėjimai: stiprūs pagrindai naudojant standartinius molekulinės ir ląstelės biologijos metodus (pvz. PGR / qPGR, in vitro transkripcija / transliacija, genų raiška / jos tyrimai, žinduolių ląstelių kultūros ir kt.).
 • Geros anglų kalbos žinios.Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search