EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
44297BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Uždaviniai ir funkcijos:

 • Atlieka pirminę verslo klientų užklausų analizę, jei reikia tikslina/užklausia papildomos informacijos. Pildo kainodaros ir kvotų duomenų bazę. Identifikuoja leidimų sandoriui vykdyti reikalingumą pagal galiojančią verslo sandorių vykdymo leidimų gavimo tvarką. Pagal poreikį derina su verslo klientu ar pardavėju nestandartinių produktų ženklinimo, fasavimo ir pakavimo medžiagų bei taros reikalavimus.
 • Rengia verslo klientams komercinius pasiūlymus (kvotas) pagal surinktą informaciją ir/ar VKRG produktų vadybininkų nurodytas kainas ir sąlygas.
 • Atsako už kvotų saugojimą, archyvavimą ir atsekamumo užtikrinimą bei prieinamumą verslo klientų aptarnavimo padalinio (OEM CS) specialistams. Atsakingas už komercinių produktų numerių (angliškai „sku“) kūrimo procesą:
 • Suteikia produktui numerį ir inicijuoja Vidaus dokumento pildymą, t.y. produktui pagaminti reikalingos informacijos surinkimą, bei užpildo dokumento dalis, už kurias atsakingas kvotų specialistas.
 • Sukelia naujo produkto (naujo numerio) gamybinę informaciją į Agile sistemą ir seka kitų dalyvių pildymo/tvirtinimo procesą.
 • Esant poreikiui koreguoja/papildo egzistuojančių produktų Vidaus dokumentą bei informaciją Navision ir Agile sistemose.
 • Analizuoja komercinių produktų numerių kūrimo ir kvotavimo procesus ir jų trikdžius. Laiku ir kokybiškai rengia šių procesų ataskaitas vadovybei. Teikia pasiūlymus bei aktyviai dalyvauja vykdomų procesų ir padalinio bei įmonės veiklos tobulinime.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Baziniai reikalavimai pareigybei:
 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas biotechnologijos/gamtos mokslų srityje.
 • Puikios anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu).
 • Kompiuterinis raštingumas (MS Office).
 • Žinios ir darbo patirtis, įgūdžiai:
 • Molekulinės biologijos žinios.
 • Navision programos pagrindai.
 • Puikūs komunikavimo įgūdžiai, organizuotumas.
 • Dokumentavimo principų išmanymas, kruopštumas, atidumas.
 • Žingeidumas, noras mokytis ir tobulėti.
 • Privalumas, darbo patirtis molekulinės biologijos produktų gamybos įmonėje, gamybinių procesų žinojimas.
 • Privalumas, kokybės vadybos sistemos standartų reikalavimų žinojimas.


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search