EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
37590BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Organizuoja ir vykdo Bendrovėje įdiegtų vadybos (ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, GGP, ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC2000-1) sistemų vidaus auditus:

 • Dalyvauja, rengiant metinę vidaus auditų programą ir detalius vidaus audito planus.
 • Rengia vidaus audito klausimynus.
 • Audituoja.
 • Rengia vidaus audito ataskaitas.

Dalyvauja žaliavų gamintojų audituose:

 • Dalyvauja, rengiant audito planus.
 • Rengia audito klausimynus.
 • Audituoja.
 • Dalyvauja, rengiant audito ataskaitas.

Organizuoja ir dalyvauja vartotojų atliekamuose audituose:

 • Ruošiasi auditui (informuoja audituojamus struktūrinius vienetus).
 • Planuoja audito atlikimą.
 • Dalyvauja, rengiant audito ataskaitas.

Valdo auditų metu rastas neatitiktis:

 • Registruoja neatitiktis duomenų bazėse.
 • Preliminariai numato galimus koregavimo, korekcinius ir/arba prevencinius veiksmus.
 • Seka koregavimo, korekcinių ir/arba prevencinių veiksmų atlikimo terminius, bei informuoja Kokybės direktorių apie laiku neatliktas užduotis.
 • Tikrina koregavimo, korekcinių ir/arba prevencinių veiksmų rezultatyvumą.

Rengia ir valdo KVS dokumentaciją:

 • Teikia Kokybės direktoriui pranešimus apie KVS funkcionavimą Bendrovėje.
 • Dalyvauja ir vykdo konkrečias užduotis ruošiant su savo kompetencija susijusius KVS dokumentus (Kokybės vadovą, procedūras, instrukcijas ir kt. dokumentus).
 • Teikia Kokybės direktoriui pasiūlymus dėl KVS procesų, KVS dokumentacijos ir įrašų, vidaus dokumentų procesų valdymo tobulinimo.Thermo Fisher Scientific is an EEO/Affirmative Action Employer and does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability or any other legally protected status.
Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search