EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
50559BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Dabo pobūdis:

Ruošia, atnaujina kokybės užtikrinimo dokumentus remiantis GGP reikalavimais:

  • Ruošia, atnaujina kokybės užtikrinimo dokumentus remiantis ISO 13485 ir GGP reikalavimais;
  • Teikia Dokumentacijos valdymo grupės (toliau tekste – DVG) vadovui pranešimus apie KVS funkcionavimą Bendrovėje.
  • Dalyvauja ir vykdo konkrečias užduotis derinant ir keičiant KVS dokumentus.
  • Dalyvauja ir vykdo konkrečias užduotis: saugant; perduodant į archyvą ar kitus Bendrovės struktūrinius vienetus; naikinant KVS dokumentus ir įrašus.
  • Tikrina, ar dokumentai atitinka nustatytas formas ir šablonus, esant neatitikimui grąžina dokumento rengėjui koregavimui.
  • Prižiūri patvirtintų formų elektroninę laikmeną.
  • Užtikrina nustatytų dokumentų ir įrašų rengimo, keitimo, derinimo, saugojimo bei naikinimo taisyklių laikymąsi Bendrovėje.


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search