EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
51288BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Koordinuoja ir konsultuoja Bendrovėje įdiegtų vadybos (ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, GGP) sistemų dokumentavimo klausimais.

  • Rengia ir valdo Kokybės vadybos sistemos (toliau tekste – KVS) ir Aplinkosaugos vadybos sistemos (toliau tekste - AVS) dokumentaciją;
  • Konsultuoja KVS ir AVS klausimais, ir instruktuoja naujus darbuotojus apie Bendrovėje veikiančią KVS;
  • Prižiūri, kaip laikomasi nustatytų dokumentų ir įrašų rengimo, keitimo ir derinimo taisyklių. Apie pastebėtus neatitikimus informuoja dokumentų rengėjus bei DVG vadovą.
  • Teikia pasiūlymus, susijusius su vykdomų funkcijų bei padalinio veiklos tobulinimu;
  • Pagal poreikį dalyvauja ir vadovauja su savo veikla susijusiems projektams;
  • Dalyvauja produktų perkėlimo projektuose, konsultuoja dokumentacijos rengimo klausimais.


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search