EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
52630BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Uždaviniai ir funkcijos:

 • Dalyvauja kuriant ir vystant naujus produktus ir naujas technologijas:Kaupia informaciją, reikalingą kurti ir vystyti naujus produktus:
 • Skaito mokslinę literatūrą, ją analizuoja.
 • Skaito ir analizuoja literatūrą apie analogiškus produktus rinkoje.
 • Ruošia naujų produktų kūrimo projektus (planuoja naujų produktų kūrimui ir testavimui reikalingus techninius metodus).
 • Savarankiškai planuoja ir atlieka sudėtingus laboratorinius eksperimentus.
 • Atlieka techninio vadovo funkciją tyrimų projektuose dideliame skaičiuje sudėtingų tyrimų ir plėtros projektų.
 • Pristato tyrimų duomenis ir išvadas.
 • Vienu metu vadovauja keletui projektų.
 • Rengia ir pristato mokslinius pranešimus.
 • Rodo meistriškumą naudojantis laboratoriniais metodais ir gebėjimą vystyti naujus metodus.
 • Pataria vadovybei sudėtingais technologiniais klausimais.
 • Nuolatos gilina dalykines žinias ir įgūdžius: eksperimentuoja, dalyvauja moksliniuose seminaruose ir paskaitose, skaito mokslinę literatūrą, analizuoja informaciją, daro išvadas.
 • Rengia mokslines publikacijas (stendinius pranešimus, straipsnius) kaip pagrindinis autorius (-ė) ir pristato jas konferencijose.
 • Bendradarbiauja ir stiprina ryšį su kitais Bendrovės padaliniais (gamyba/rinkodara ir kt.).
 • Teikia mokslines konsultacijas susijusiems padaliniams.
 • Vadovui pavedus, moko stažuotojus praktinio darbo įgūdžių arba vadovauja jų baigiamųjų darbų eksperimentiniam darbui ir pasirengimui darbo gynimui.
 • Teikia paraiškas užsakyti reagentus, įrangą ir kitas reikalingas darbo priemones. Veda tikslų ir detalų laboratorinį žurnalą.
 • Teikia naujų produktų kūrimo ir procedūrų tobulinimo idėjas. Pradeda dirbti kartu su vadovybe ir rinkodaros padaliniu siekiant nustatyti mokslinę kryptį bendrovės veiklai.
 • Kuria verslo/techninių atvejų analizes kartu su rinkodaros ir MTEPC vadovybe. Teikia pasiūlymus vadovybei. Pradeda bendradarbiauti su išoriniais komerciniais ir akademiniais partneriais.
 • Pradeda atpažinti ir inicijuoti verslo vystymo ir technologijos perdavimo veiklas.
 • Teikia pasiūlymus ir projektų patobulinimus naujų produktų valdymo komitetui. Supranta MTEPC ir Bendrovės viziją ir misiją.


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search