EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
43947BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Uždaviniai ir funkcijos:

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiekimo (pirkimų vykdymo) procesą:

  • Kuria prekių ir tiekėjų korteles Navision programoje.
  • Užtikrina pirkimo užsakymo sukūrimą, išsiuntimą ir registravimą Navision programoje laikantis nustatytų terminų.
  • Susirašinėja ir bendrauja su Bendrovės tiekėjais pirkimo, pristatymo klausimais.
  • Informuoja tiekėjus apie išankstinį mokėjimą.
  • Organizuoja transporto paslaugų užsakymą.
  • Koordinuoja užsakytų prekių pristatymą laiku.
  • Atlieka tiekėjų patikrą MK Data‘s Denial List sistemoje. Nustato importuotoms prekėms iš trečiųjų šalių muitinės nomenklatūros tarifinius kodus ir pateikia muitinei. Užtikrina, kad duomenys (įmonių rekvizitai, kiekiai, kainos, prekės) sąskaitose apmokėjimui yra teisingi, sąskaitos pateikiamos laiku. Užtikrina bendro naudojimo žaliavų ir priemonių optimalų atsargų kiekį sandėlyje.
  • Vadovaudamasis LR įstatymais, generuoja ataskaitas, susijusias su importuojamų ir eksportuojamų pakuočių apskaita ir teikia Aplinkos apsaugos ministerijai.


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search